ERP(Enterprise Resource Planning)

Kurumsal Kaynak Planlaması, kısaltılmış orjinal adıyla ERP. ERP bir kurumun tüm bölümlerini tek bir bilgisayar sistemi altında toplayarak değişik departmanların ortaklaşa veri paylaşımı sağlar.

Devamını oku: ERP(Enterprise Resource Planning)

MRP (Material Requirements Planning)

MRP, İngilizce Material Requirement Planning kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Türkçe'de Malzeme İhtiyaç Planlaması anlamına gelmektedir. MRP Malzeme ihtiyaç planlama (MRP) sistemi; son ürünler için hazırlanmış olan ana üretim programını, bunlarda kullanılan hammadde ve parçaların (yarı malzeme) tedariki için ayrıntılı bir programa dönüştürmeye yönelik işlemsel teknikler topluluğu olarak tanımlanabilir.

Devamını oku: MRP (Material Requirements Planning)

Paket Program

Paket programlama birden fazla işi yapan bilgisayar programlarına verilen isimdir. Bir işletmede yapılan işlerin hızlı olması, hatasız olması, güvenilir olması kadar işletmeye faydalı bir durum yoktur. Bunun bilincinde olan işletmelere özel paket programlar yazılmaktadır.

Devamını oku: Paket Program